Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63

Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63

1

verschiedene Versionen

Format
Label
Veröffentlichung
Preis
Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63 (violet hexagon labels)
LP
TV-S 34370
USviolet hexagon labels
8,32 €
anzeigen
#<Artist:0x00007fce1428d720> - Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63
LP - Tchaikovsky, Volkmann - Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63
LP - Tchaikovsky, Volkmann - Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63
Hinweis
Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung
Sextet, Op. 70 'Souvenir De Florence' / Serenade No. 2, Op. 63 (violet hexagon labels)
Produkte auf Lager
Beschreibung

Hungarian Chamber Orchestra; V. Tatrai
Copenhagen String Quartet[samip]